Novinky

05.01.2019

Výroční valná hromada

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě Vás srdečně zve na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU která se koná v sobotu 5. ledna 2019 od 17:00 hodin na sále Kulturního domu.

S b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů  v L i b š t á t ě   Vás srdečně zve na

 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

 

která se koná v sobotu 5. ledna 2019 od 17,00 hodin na sále Kulturního domu.

 

    PROGRAM:

                  1.  Zahájení

                  2.  Volba návrhové komise

                  3.  Zpráva o činnosti za rok 2018

                  4.  Zpráva o hospodaření a revizorů účtu

                  5.  Návrh plánu činnosti na rok 2019

                  6.  Ocenění členů sboru

                  7.  Diskuse

                  8.  Usnesení a závěr

 

Po skončení programu jednání následuje občerstvení a volná zábava při hudbě,

na kterou zveme i rodinné příslušníky.

 

Za SDH

 

            Vítězslav KŘÍŽ ml.                          Hana TLÁSKALOVÁ                        Tomáš URBÁNEK

                      velitel                                           jednatel                                          starosta                      

 

Po skončení jednání můžete zaplatit členské příspěvky na rok 2019.

Novinky SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz