Novinky

04.01.2020

Výroční valná hromada

Sbor dobrovolných hasičů v Libštátě Vás srdečně zve na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU která se koná v sobotu 4. ledna 2020 od 17:00 hodin na sále Kulturního domu.

S b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů  v  L i b š t á t ě   Vás srdečně zve na

 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

 

která se koná v sobotu 4. ledna 2020 od 17,00 hodin na sále Kulturního domu.

 

    PROGRAM:

                  1.  Zahájení

                  2.  Volba návrhové a volební komise

                  3.  Zpráva o činnosti za rok 2019

                  4.  Zpráva o hospodaření a revizora účtů

                  5.  Volby do výboru SDH na období 2020-2024

                  6.   Návrh plánu činnosti na rok 2020

                  7.  Ocenění členů sboru

                  8.  Diskuse

                  9.  Usnesení a závěr

 

Po skončení programu jednání následuje občerstvení a volná zábava při hudbě,

na kterou zveme i rodinné příslušníky.

 

Za SDH

 

            Vítězslav KŘÍŽ ml.                    Hana TLÁSKALOVÁ                    Tomáš URBÁNEK

                      velitel                                           jednatel                                          starosta           

 

V průběhu jednání budou vybírány členské příspěvky na rok 2020.

 

Novinky SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz