Pokračování výpisu z kronik do roku 2007

1882
 • Vyšelť neznámým způsobem oheň v domě p. Šindeláře, starosty v Košťálově
 • sbor vlastní stříkačku fy Smekal od banky „Slavie“
1884
 • sbor vlastní 2 stříkačky
 • 27.9. -požár Maškova domku čp.197
1887
 • 28.7. -při krátké prudké bouři sjel blesk do stodoly p. Jana Kříže
1889
 • 10.6. -požár Havlova domku čp.184.
1890
 • požár ve Valdicích – shořela stodola, obytné stavení uchráněno
 • požáru v Bělé se účastnilo jen několik mužů, bylo vyneseno mnoho movitých věcí
1891
 • účast u jednoho požáru + z cesty k dalšímu jsme se pro velkou vzdálenost vrátili z Košťálova.
1892
 • 9.5. -Košťálov
 • 9.10. -Košťálov
 • 25.11. -Švandrlíkova domku čp.162.
1896
 • 1 požár
1897
 • 2x požár v Košťálově
 • 1.1. - požár Zajícovy stodoly čp.36
 • malá stříkačka o průměru bot 80mm nepostačuje – v dubnu koupena nová čtyřkolová průměru bot 110mm se 180 m hadic od fy R.A.Smekal v Praze
1898
 • požár skladiště továrny p. Hyblera v Košťálově
 • 21.1. -požár Říhova domku čp.211
 • 14.2. -požár  Koudelkova domku
1899
 • 23.11. -Stará Lomnice
 • 17.12. -požár u Anny Kloboučkové čp. 66
1900
 • 27.1. -střecha obytného stavení Fr. Crhy čp. 121
 • 19.3. -stodola s obilím Fr. Crhy čp. 121
 • 19.3 -sbor vlastní 2 stříkačky
1901
 • 1.4. -mlýn Josefa Šafra, čp 45, dřevěný - shořel do základu, okolní stavení zachráněna
1903
 • vyjetí na prázdno k přespolnímu požáru
 • 6.8. -požár p. Skrbka v Tampli
1904
 • 24.7. -požár u p. Maška v Bělé
1905
 • požár, domek p. Flajše Košťálov
1906
 • 8.9. -požár hospodářského stavení p. Sedláčka čp. 44 v Libštátě
1907
 • 9.5. -požár Petrákova domku čp.209 v Libštátě
1908
 • Košťálov - p. Špicar
 • továrna p. St. Hyblera
 • 19.1. -požár stodoly p. Jar. Chuchlika
1910
 • 18.5. -požár Kundratice
 • Košťálov – sbor nezasáhl činně
 • 1.8. od blesku chytil Houžvičkův domek
1911
 • 24.3. - požár Říhova stavení čp.57
 • 5.6. -Fejfarovo stavení - Fr. Fejfarovi shořel při požáru od blesku hasičský pás.
 • 20.7. požár Třílny lnu
1912
 • 3 požáry
 • 21.8. -požár Kousalova domku čp.145 - blesk
 • 9.11. -požár Fejfarovy stodoly čp.22.
1913
 • požár živnosti p. Plichty v Bělé
1914
 • 26.5. -požár Šťastného strojírny čp.28
1916
 • 4.6. -požár Janatova domku čp.50
1918
 • 30.9. -požár Benešova stavení čp.174 - děti
1920
 • 23.6. -požár stavení Jana Říhy čp. 59
 • 22.10. -v truhlárně továrny p. Ludvíka Šťastného byl požár po 2 hodinách uhašen
1922
 • požár Šádkova stavení čp.2.
1923
 • požár stodoly př. Ulvra v Košťálově
1924
 • provedena modernizace stříkačky systém „Štěpánek“ včetně vypérování, přetlakového ventilu a manometru – úhrnem 19.380,-Kčs
1926
 • požár domu p. Plichty v Bělé - poprvé použita zmotorizovaná stříkačka
1927
 • požár v Bělé, kde hořel domek p. Volprechta
1929
 • postavena vkusná zbrojnice dle plánů br. Svobody za cenu 59.179,40Kč
1930
 • 20.6. -požár Janďourkova statku v Košťálově
 • požár Šormova domku na Volavci
1932
 • 1 požár
1933
 • od založení sboru 48 požárů
 • 7.6. -zakoupena dvoukolová stříkačka fy V.Ing.Stratílek Vys.Mýto model 404 s 4 válcovým motorem orig. „Stratílek“, 40 HP s centrifugálním čerpadlem o dodávce 1200 – 1300 l/min., sací hloubky 9.38m za 43.500,-Kčs s hadicemi a dvoukolovým navijákem.
 • 5.12. -ve 3 hodiny požár továrny na rakve firmy Stein v Semilech, kdež náš sbor se zúčastnil na telefonickou výzvu 12 členy, vesměs mladí bratři, s novým strojem, který se náležitě osvědčil, jakož i mužstvo dokonale secvičené. Stroj pracoval nepřetržitě od 4 hod ráno do 11. hod. polední beze všech závad při teplotě –16°C.
1934
 • 4.1. -požár usedlosti p. Kováře na Bryndově
 • 4.7. -požár v Kundraticích, stodola p. Janouška , sbor se účastnil s novým strojem
1936
 • 26.5. -pomoc při povodních
 • 3.11. -požár o 3 hodině odpoledne domku br. Františka Pánka
 • 7.11. -o půlnoci hořelo v čp. 9 skladiště a lednice hostince p. Tyrichtra.
1940
 • záchranné práce při odchodu ledových ker
1941
 • sbor vlastní 3 stříkačky /motorová dvoukolová „Stratílek“ r. 1933, zmotorizovaná čtyřkolová „Štěpánek“ r. 1922, čtyřkolová ruční „Smekal“
1944
 • listopad – ve Svojku požár stodoly br. Hradeckého, starosty tamějšího sboru
1945
 • 11.6. -požár usedlosti p. Kamila Kousala byl za 2 hodiny zdolán
1946
 • 25.2. -požár domku manželů Dolenských
 • 30.7. -požár hospodářské usedlosti p. Karla Kříže v Bělé u Libštátu
 • poprvé ve výboru sboru žena Anna Vávrová
 • koupeno dodávkové vícesedadlové auto zn. Nash model 451 za 35.000,-Kč
 • zrušena čtyřkolová ruční stříkačka „Smekal“
1947
 • 21.1. -požár obytného stavení a stodoly Amalie Machové, manželky mlynáře v Kundraticích
 • 19.11. -požár půdy pekaře Kobrleho, hoření strana náměstí
 • od lokomotivy chytil podrost lesa p. Nováka na hořením konci
1948
 • 8.6. -požár sbořeniště paní Beranové čp. 47
1949
 • 18.4. -požár stodoly při statku čp. 33 v Nové Vsi n/Pop
 • 28.5. -požár Mařasova statku v Lomnici n/Pop
 • 27.8. -požár stodoly Vlasty a Josefa Janatových
 • v zárodku zamezeno požáru u br. Jedličky(dlouholetý jednatel)
 • 5.11. -od lokomotivy hořel podrost u Nováků
 • 12.12. -požár v bytě Boženy Votrubcové v čp.251
 • pořízena siréna
1954
 • 27.2. -pohotový zásah při zdolávání požáru na půdě jednoho z továrních domů čp 25 fy Olešan
1956
 • požár el. dečky u pí Bednářové
 • 8.9. -požár u Oldřicha. Havla dřevěné stodoly kryté z části došky
 • při jarním tání uvolňovali naši členové několik nocí ledové bariery před mostem
1957
 • požár v Bělé
1958
 • požár v Kundraticích, spotřeba 20 litrů benzínu
1959
 • dodán nový automobil T805 se stříkačkou PS 8
1963
 • 15.12. -požár zemědělské usedlosti J. Zajíce čp. 76
1964
 • 19.12. -požár obytného domu v Libštátě (5.5 hodiny, 20)
 • 17.8. -požár, Kovozávody Libštát – nedopalek cigarety u skládky odpadu
1965
 • 21.8. -požár kůlny u domu Kolory v Libštátě
1968
 • srpen požár kravína v Libštátě
1973
 • při požáru kůlny v cihelně bylo přítomno 11 členů
 • při lesním požáru u trati přítomno 7 členů
1975
 • 23.3. -požár u trati Vršek 2 členové po 2 hodinách
 • 1.5. -požár na smetišti u Komory
 • 7.8. -požár Nová Ves bez zásahu, 7 mužů 1 hodina
 • 17.10. -požár chaty u skoku, 2.5 hodiny 6 členů
1976
 • požár u železniční tratě v kilometru 91.350, kde byla zachráněná hodnota 50 000 Kč.
 • pomoc při havárii stroje v n.p. Kolora
1977
 • v měsíci květnu hořel lesní porost na Hvízdalce
 • o 4 dny později hořel objekt JZD v Bělé
1978
 • požár v Košťálově – 10 lidí
1979
 • zásah u požáru v Kundraticích se účastnilo 12 mužů
 • požár mimo katastr obce
1980
 • pomoc při povodni – 16 členů
1982
 • 6.1. -pomoc při povodni u M. Francové
1985
 • požár stodoly v Bělé
 • požár kolny na nádraží v Košťálově
1986
 • zásah u požáru zemědělské usedlosti v Košťálově u Sádků
 • 16.5. -zásah v Košťálově na objekt dílen ZD
 • požár trávy v Libštátě (vyhořívání suché trávy podél trati, nebezpečí rozšíření do lesa)
 • výjezd na vyžádání útvaru do Lomnice
1987
 • 3.4. -18.00 hod. požár dřevěné chatky (boudy) v lomu nad koupalištěm
 • 26.4. -3.0 hod. požár dřevěné chaty nad lesem J.Fejfara
1988
 • 9.5. -požár lesa v Libštátě v Janatově komoře
 • 19.6. -24.00 hod. lesní požár na Hořením konci u tratě ČSD
 • 29.6. -14.30 hod. na stejném místě
 • drobné zahoření ve sklepě domu čp. 113
1990
 • brzy na jaře, ještě byl sníh, kdy hořelo u Janatů na lukách vnitřní vybavení sklářské dílny
 • požár balíků lnu u dílen byl v zárodku zlikvidován
1993
 • požár kotelny v bývalých kovozávodech
1994
 • 25.7. -14.00 hod. požár slámy a strniště na Hořením konci
 • 30.7. -o několik dní později se tato technika sjela v Libštátě znovu 30.7. ve 4.30 ráno, planý poplach
 • 10.8. -zásah v prodejně ADV Libštát -vaření kostí na polévku a opomenutí pracovníka
 • 3.10. -požár chaty v Janatově komoře
1995
 • 15.12. -požár kolny nad domácí vodárnou u chalupáře p. Krabce
1996
 • 19.3. -požár zařízení garáže manželů Juricových
 • 19.12. -bytový požár v čp. 54 u pí. Rubášové
1997
 • 12.12. -ve 4.00hod. úmyslně založený požár Myslivny
1998
 • 5.3. -požár, rekreační chata pana Pavlíka čp. 155 ve 2.30. Tomuto požáru předcházelo vyloupení
 • 7.6. -při odpolední bouřce uhodilo do domu p. Kotase na Končinách
 • 1.11. -povodeň v Libštátě, - voda v Olešce stoupala celé odpoledne
 • 25.6. -Svojek, požár chalupy /Sedláčkovo/
 • koupen cisternový automobil CAS 25 Š706 RTHP od města Lomnice nad Popelkou
 • T 805 prodána do bazaru
1999
 • 2.11. -požár listí, Belvedér
2000
 • 17.5. -požár staré trávy v okolí žel.tratě v katastru obce Bělá
 • 27.5. -po okrskové soutěži jsme hasili požár u trati v Bosně
 • 14.8. -požár na lomnické straně Bryndova. - nenašli jsme oheň
2001
 • 8.2. -požár panelového bytu v Košťálově, kde jsme posloužili jako záloha
 • 1.4. -hořelo u nás, bývalé Zemánkovo
 • 1.5. -hořela stará chalupa v Bořkově
 • 3.5. -hořela v Bělé, resp. nad Bělou na Novovesku, mýtina
 • 27.7. -opět hořelo Zemánkovo (6)
 • 11.11. -zazmatkovala rodina Havlíčkova čp. 280, když jim vyhoříval kouřovod od kotle
2002
 • 15.2. -požár lakovny ve Strojírnách Bergman & Štěpán (20.00 – 22.30, 11)
 • 1.4. -požár stodoly na Pohoří v odpoledních hodinách
2003
 • 18.2. -požár u St. Jiříčka ve sklepě při teplotě –24°C (6.20 – 8.30, 9)
 • 22.2. -požár rodinného domu p. Rudiše v Kundraticích (23.10 – 00.30, 11)
 • 18.4. -požár trávy na břehu u zastávky ČD Libštát (8 lidí)
 • 23.5. -požár skladováku sena na Pohoří, (17.00 – 0.30, 6)
 • 8.9. -požár lesa pod VVN v Želechách, zasaženy 2ha (14.00 – 20.00,6)
2004
 • 1.7. -po úderu blesku došlo k zahoření ve Svojku
 • 12.8. -požár obecního lesa na svojecké straně kousek pod kalenským hájem
 • 17.10. -drobné zahoření tzv. špejcharu u rekreačního stavení čp. 200 (majitel p. Mareš)
2005
 • 31.3. -požár chaty v Lomnici nad Popelkou (1.00 – 5.30, 3 lidi)
 • 17.6. -požár střechy domu v Lomnici nad Popelkou na Olympu (odpoledne, 4 lidi)
 • 26.6. -požár půdy v bytovce v Bítouchově (6.18 – 8.15, 4 lidi)
 • 2.9. -požár vykácené mýtiny, Libštát – na Pyrámu (17.30-18.30, 4 lidi)
2006
 • hlídání povodně
 • 1.5. -požár lesa ve Svojku u Kalenských (19.30 - 21.00, 8 lidí)
 • 5.6. -požár silážní věže v Košťálově v ZD (16.00 – 18.30, 6 členů)
 • 11.6. -požár na skládce v Košťálově (9.15-11.15, 10 hasičů)
 • 19.6. -požár Chuchlikova lesa v Libštátě(Tatra 815 a Man). (14-15, 3 lidi)
 • 7.8. -stavění protipovodňových bariér v Semilech. (11.15-1.30, 13 lidí, cca 10 jednotek)
 • 15.9. -požár lesní mýtiny v Ústí u Staré Paky (2hodiny, 6 lidí)
 • 22.9. -námětové cvičení na školu v Libštátě (9.00-12.00, 7 členů)
 • 20.10. -požár kůlny v Kundraticích (22.15 - 23.15, 9 členů)
2007
 • 13.3. -požár v chuchlikově háji
 • 16.4. -požár lesa na pyrámu (15.20 – 17.30, 7 lidí)
 • 20.4. -požár lesa nad skládkou v Košťálově (12.15, 8 lidí)
 • 1.5. -požár lesa ve Svojku - Kalenský háj (15.10 – 16.30, 4 lidi)
 • 9.5. -požár haly na třídění odpadu – Bryndov(17.00-19.00 ,4 lidi)
 • 23.6. -požár roubené chalupy Radonských v Libštátě. (18.12 - 22.10, 10 lidí)
 • 24.6. -dohašení ohnisek po požáru u Radonských (20.00 - 21.25, 8 lidí)
 • 25.6. -požár lesa v Libštátě(9.48 – 10.30)
 • 7.8. -požár slámy v Libštátě (13:20 – 15.00, 5 lidí)
 • 6.10. -Taktické cvičení Jizera, propojení Jizery a Vošmendy na Masarykově vyhlídce. Účast byla 18 jednotek, 150 hasičů, délka vedení 3 km, převýšení 350m.

Pokračování výpisu z kronik do roku 2007 Historie SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz